โครงการรวมพลังเยาวชน คนเก่ง ดี อาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังเยาวชน คนเก่ง ดี อาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วร่วมกับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0061