โครงการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาจารย์แม่วารี เทียนทอง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระเเก้ว ให้การต้อนรับคณะชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระเเก้ว ที่จะออกเดินทางไปสนามหน้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระเเก้ว กำหนดจัดโครงการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

IMG_7314 IMG_7315 IMG_7316 IMG_7319 IMG_7321 IMG_7323 IMG_7325 IMG_7327 IMG_7330 IMG_7331 IMG_7332 IMG_7338 IMG_7345 IMG_7346 IMG_7354 IMG_7365 IMG_7366 IMG_7376 IMG_7380 IMG_7385 IMG_7387 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7391 IMG_7392 IMG_7393