โครงการศึกษาดูงานการเเพทย์ฉุกเฉินของ อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและศึกษาดูงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภายในจังหวัดสระเเก้ว, เจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในจังหวัดสระเเก้ว, เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระเเก้ว และมูลนิฺธิต่างๆ เข้าศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และศึกษาดูงานการศึกษาหลักสูตร Paramedic ณ คณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมโรงเเรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับมอบธงจากนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เจ้าภาพจัดการประชุมฯในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้กับ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมโรงเเรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

DSC_0066 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0085 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0168 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0188 DSC_0192 DSC_0196 DSC_0202 DSC_0216 DSC_0219 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0229 DSC_0233 DSC_0236 DSC_0238 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0254 DSC_0258 DSC_0263 DSC_0265 DSC_0267 DSC_0270 DSC_0273 DSC_0276 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0287 DSC_0291 DSC_0295 DSC_0299 DSC_0305 DSC_0307 DSC_0310 DSC_0312 DSC_0319 DSC_0321 DSC_0324 DSC_0326 DSC_0330 DSC_0333 DSC_0337 DSC_0347 DSC_0363 DSC_0365 DSC_0371 DSC_0375 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0389 DSC_0391 DSC_0398 DSC_0401 DSC_0403 DSC_0405 DSC_0409 DSC_0462 DSC_0466 DSC_0468 DSC_0470 DSC_0474 DSC_0477 DSC_0481 DSC_0485 DSC_0493 DSC_0500 DSC_0503 DSC_0505 DSC_0513 DSC_0515 DSC_0523 DSC_0527 DSC_0531 DSC_0535 DSC_0551 DSC_0563 DSC_0571 DSC_0576 DSC_0581 DSC_0583