โครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว