“โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์”

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พลโทสนธิชัย ธนูสิงห์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว ที่เดินทางมาเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระเเก้วตาม “โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์” และ “โครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา” โดยมอบคอมพิวเตอร์ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0089 DSC_0093 DSC_0098 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0125 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0149 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0166 DSC_0171 DSC_0175 DSC_0182 DSC_0191 DSC_0194 DSC_0197 DSC_0200 DSC_0207 DSC_0215 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0225 DSC_0237 DSC_0240 DSC_0243 DSC_0246 DSC_0250 DSC_0254