โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ๒.โรงเรียนตาพระยา ๓.โรงเรียนซับม่วงวิทยา ๔.โรงเรียนทัพราชวิทยา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0148 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0168 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0190 DSC_0192 DSC_0194 DSC_0199 DSC_0202 DSC_0206 DSC_0212 DSC_0220 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0230 DSC_0239 DSC_0244 DSC_0247 DSC_0251 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0263 DSC_0265