โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔” ประกอบด้วย ๓ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระเเก้ว รัชมังคลาภิเษก ๒.โรงเรียนอรัญประเทศ ๓. โรงเรียนวัฒนานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0025 DSC_0029 DSC_0044 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0065 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0103 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0139 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0169 DSC_0172