โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๕” ประกอบด้วย ๗ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านนางาม ๒.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ๓.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ๔. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ๕.โรงเรียนบ้านหนองยาง ๖.โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ๗.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0119 DSC_0128 DSC_0133 DSC_0137 DSC_0140 DSC_0143 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0162 DSC_0165 DSC_0170 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0182