โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๖” ประกอบด้วย ๔ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ๒.โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ๓.โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ๔. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0081 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0127 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0153 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0168