โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๕๙ (ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และ เวลา ๑๓.๐๐ น. (ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๒) ณ ห้องประชุม ศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระเเก้ว

DSC_0009 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0056 DSC_0067 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0110