โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว รุ่น ๒

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0005 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0077 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0108