โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว
DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0013 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0055 DSC_0060 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0093