โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว พิธีมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว พิธีมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED (Automted External Defibrillator) จำนวน 105 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศาลจังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว (บขส.) ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 1 คัน ให้กับศูนย์ร่วมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่ราชการและย่านชุมชน โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น และให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว