โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว