โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดทำโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา และตระหนักรู้วิธีการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง การครองตนที่เหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

 

_DSC0624 _DSC0627 _DSC0628 _DSC0629 _DSC0630 _DSC0622 _DSC0621 _DSC0620 _DSC0619 _DSC0614 _DSC0609 _DSC0610 _DSC0611 _DSC0612 _DSC0613 _DSC0608