โครงการอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0062_resize

DSC_0042_resize DSC_0046_resize DSC_0047_resize DSC_0051_resize DSC_0056_resize DSC_0057_resize DSC_0062_resize DSC_0063_resize DSC_0072_resize DSC_0075_resize DSC_0079_resize DSC_0084_resize DSC_0089_resize DSC_0090_resize DSC_0096_resize DSC_0099_resize DSC_0014_resize DSC_0015_resize DSC_0021_resize DSC_0027_resize DSC_0028_resize DSC_0030_resize DSC_0034_resize DSC_0036_resize DSC_0041_resize