โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว