โครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) จังหวัดนนทบุรี และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

DSC_0685 DSC_0001 DSC_0003 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0042 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0085 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0204 DSC_0206 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0230 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0237 DSC_0241 DSC_0247 DSC_0253 DSC_0257 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0265 DSC_0269 DSC_0270 DSC_0274 DSC_0279 DSC_0286 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0296 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0303 DSC_0308 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0318 DSC_0320 DSC_0321 DSC_0323 DSC_0331 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0336 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0342 DSC_0348 DSC_0350 DSC_0353 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0376 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0394 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0402 DSC_0404 DSC_0410 DSC_0413 DSC_0418 DSC_0422 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0430 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0449 DSC_0451 DSC_0456 DSC_0458 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0467 DSC_0471 DSC_0473 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0478 DSC_0480 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0498 DSC_0504 DSC_0506 DSC_0509 DSC_0514 DSC_0516 DSC_0518 DSC_0524 DSC_0528 DSC_0533 DSC_0536 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0542 DSC_0544 DSC_0550 DSC_0551 DSC_0553 DSC_0554 DSC_0557 DSC_0560 DSC_0563 DSC_0569 DSC_0571 DSC_0580 DSC_0582 DSC_0586 DSC_0588 DSC_0589 DSC_0594 DSC_0595 DSC_0598 DSC_0599 DSC_0602 DSC_0603 DSC_0609 DSC_0613 DSC_0619 DSC_0625 DSC_0633 DSC_0645 DSC_0647 DSC_0649 DSC_0656 DSC_0660 DSC_0664