โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายไพรีระย่อเดช กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0052DSC_0094 DSC_0096 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0003 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0070 DSC_0075 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0091