โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ณ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0002 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0050 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0069 DSC_0078