โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ดำเนินการจัดสอบนักเรียนในโครงการเเข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวเเทนเข้าสอบในระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจัดสอบเเข่งขันนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบนักเรียน และประกาศผลสอบเรียบร้อยเเล้ว ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ณิชกานต์ ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลำดับที่ ๑ ด.ญ.สุภัค สุขวัฒน์ โรงเรียนบ้านนางาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ ๑ ด.ญ.สุพินญา รวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านนางาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ลำดับที่ ๑ ด.ญ.รุ่งกานต์ คงขวัญ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ดวงกมล คำเครื่อง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับที่ ๑ ด.ช.ณัฐพงษ์ สาระมา โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลำดับที่ ๑ ด.ญ.อรวรรณ สืบวงค์ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ ๑ ด.ญ.เบญจวรรณ ทองย้อย โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ลำดับที่ ๑ ด.ช.ประวิทย์ พลชรินทร์ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ฆีณู ทองไสล โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับที่ ๑ น.ส.กมลชนก อภัยภักดี โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลำดับที่ ๑ น.ส.เบญพร งามพุทธิวรศรี โรงเรียนวัฒนานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ ๑ น.ส.ปริชชญา เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ลำดับที่ ๑ นายพรรษพล ลักยาพันท์ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลำดับที่ ๑ น.ส.เมขลา อุปโคตร โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ต้องขอขอบคุณ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

14470459_1290966010938325_2618681677102542768_n 14470612_1290964184271841_1968076953805200381_n 14479790_1290963887605204_6180897583951283122_n 14479814_1290965417605051_6391706919917068132_n 14484627_1290965444271715_2273722885035798074_n 14485003_1290964767605116_2694812055208501742_n 14485101_1290965210938405_137678577200751661_n 14492457_1290965140938412_5953460682870733411_n 14494837_1290963854271874_5903716314273379911_n 14494893_1290964594271800_8253119741866961826_n 14495361_1290964560938470_1862394295070030851_n 14502829_1290964364271823_9214186784269688317_n 14502904_1290964797605113_2531801965542389173_n 14502967_1290964657605127_3964580138891322782_n 14516570_1290967084271551_6982575849958731696_n 14519716_1290964074271852_6739437223186042169_n 14519793_1290963817605211_5702250004959509325_n 14519793_1290964297605163_7623369854051326724_n 14519920_1290964727605120_7339629686229245716_n 14519932_1290964134271846_3336873172629250558_n 14520346_1290964247605168_6408044544982819233_n 14520531_1290964630938463_6453946061446346613_n 14522926_1290963690938557_8427739116298467695_n 14522999_1290967367604856_2087617256335008797_n 14523225_1290963780938548_6941733350808067482_n 14523240_1290964100938516_4867432989463421351_n 14523257_1290965047605088_2037399633571800649_n 14563332_1290963714271888_4342900236868225813_n 14563406_1290963954271864_2105231572605116846_n 14563475_1290965094271750_9053646550876182629_n 14563487_1290964427605150_4484972394544128831_n 14568254_1290965234271736_1219113153745437704_n 14570312_1290967357604857_7471860093159430554_n 14570315_1290964197605173_7488194779597074077_n 14572392_1290965174271742_1731349053723814380_n 14572872_1290964227605170_6529535945348491806_n 14590403_1290964397605153_7598310638358969568_n 14590511_1290964260938500_4348211268730866614_n 14591631_1290966067604986_5894652202562431488_n 14591725_1290963994271860_1922835620363007993_n 14591836_1290964464271813_3535158610395454290_n 14595564_1290964044271855_9103330232575244780_n 14595566_1290967097604883_6530450398180264480_n 14595731_1290965264271733_3962083726910717840_n 14595742_1290963927605200_2787285360542841805_n 14595803_1290964837605109_8218932812004305381_n 14601069_1290965527605040_5669346878480103928_n 14601134_1290967227604870_4283278498324086280_n 14632907_1290964514271808_852126186304177133_n 14633049_1290967230938203_8094966977114799600_n