โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบสอง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบสอง)  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว (สนาม ๑)

โปรแกรมฯ(รอบสอง)