ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวให้โอวาทและนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๓๖ คน และข้าราชการครูที่รับโอน จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0005 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0053 DSC_0056