ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ “นครระยองเกมส์”

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ “นครระยองเกมส์”