ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกล “Tour of wangnamyen ๒๐๑๕”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกล “Tour of wangnamyen ๒๐๑๕” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ หรือผู้ที่พบเห็นได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำDSC_0048DSC_0055DSC_0061 DSC_0082