ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วฯ

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0056DSC_0012 DSC_0048DSC_0047DSC_0044-2DSC_0022-2 DSC_0028 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020-2DSC_0024 DSC_0025 DSC_0032 DSC_0034