เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสู่หนู แซ่โค้วฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ข้าราการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสู่หนู แซ่โค้ว บิดานายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง

DSC_0013 DSC_0099 DSC_0042 DSC_0046-2 DSC_0051DSC_0059DSC_0053 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0101DSC_0124 DSC_0126 DSC_0106 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0120DSC_0062 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0082DSC_0083 DSC_0086DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0096