“งานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๕๘”

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี”งานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

DSC_0115 DSC_0100DSC_0091 DSC_0111 DSC_0126 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0156 DSC_0160 DSC_0163DSC_0085 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0079DSC_0167 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0001-3