เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑   ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑   ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ