โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ EMR (Emergency Medical Responder) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ EMR (Emergency Medical Responder) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว